Automatiske påmindelser

Ligger du nogle gange søvnløs, fordi du ikke kan huske, om det nu var ved at være 3 måneder siden Louise sidst havde en køretime?
Så er du langt fra den eneste. Derfor sørger vi i Drivi for, at du bliver automatisk påmindet ved vigtige hændelser.

Det betyder, at du ikke manuelt skal holde styr på, om dine elever har betalt eller er i fare for at skulle tage deres kørekort om.

Vi tillader SMS påmindelser, som kan minde elever om deres aftaler med dine kørelærere. Derudover får elever og lærere også påmindelser direkte i Drivi.
SMS påmindelser er valgfrit, og kan slås til i dine køreskole indstillinger.

 

FORDELE

SMS påmindelser

Vi har skrevet automatiske påmindelser, der kan sendes til elever hver gang de skal til køretime, teori undervisning eller til prøver.

Du styrer selv hvilke påmindelser der skal sendes ud, og har samtidigt muligt for selv at bestemme, hvad der skal stå i dem.

Påmindelser direkte i systemet

Elev, lærer og skole får påmindelser inde i Drivi systemet. Disse påmindelser kan også slås til som push notifikationer, så de dukker op direkte på din smartphone.
Derved sikrer du, at vigtige påmindelser ikke går ubemærket hen.

Ikke flere glemte aftaler og betalinger.

Der bliver sendt påindelser ud for overskridelse af betalingsfrister, hvis der er ved at være brud på de definerede regler i lektionsplanen (såsom 3 måneders reglen) og ved tæt forestående aftaler.