Find den rigtige køreskole for dig!

Vi har kortlagt landets køreskoler, så du nemmere kan finde køreskoler i dit nærområde. Om du så leder efter en køreskole i Odense, København, Aarhus eller Ålborg, kan du få inspiration her.

Under kortet finder du en guide, over hvad der er vigtigt at overveje, når du skal tage kørekort.
Guiden tager udgangspunkt i Sikker Trafiks retningslinjer.

I denne Køreskole Vælger kan du vælge en køreskole, der har online holdtilmelding slået til. I de fleste tilfælde vil disse køreskole bruge elektroniske hjælpemidler til elever, der sikrer et bedre forløb under kørekort uddannelsen.

Hvis du er køreskole bestyrer, og gerne vil komme på listen, kan du tilmelde din køreskole.

Tag dit kørekort her

Hvis din køreskole ikke ses på kortet, kan du henvende dig til os på kontakt

1.     HVORDAN VÆLGER DU KØRESKOLE?

Lyt til venner og bekendtes anbefalinger

Tag en snak med folk du ved har taget kørekort, og lyt til deres erfaringer. Spørg ind til hvad de var tilfredse med, og hvad der kan gøres bedre.

Dan et overblik over køreskoler

Se hvad andre har at sige om køreskolen, og om de tilbyder et forløb du er tilfreds med. Vær opmærksom på hvad der er inkluderet i deres lovpakke, og hvad der ikke er. Brug vores kort til at finde køreskolerne, men vælg ikke kun ud fra hvad der er tættest på.

Mød personligt op inden

Tag ud til køreskolen og tag en snak med dem. Måske møder du din fremtidige kørelærer!

2. HVORFOR VÆLGE EN KØRESKOLE DER ARBEJDER DIGITALT?

Du har overblikket

Med et digitalt køreskole system, har du altid fuldt overblik. Du kan følge med i, hvor langt du er nået, og hvornår næste køretime finder sted. Og med din smartphone, har du altid overblikket lige ved hånden!

En digital lektionsplan

Med en digital lektionsplan, kan du se hvor langt du er, og bedre forberede dig på næste lektion. Du kan underskrive hver lektion ved tryk på en knap.

Derudover sikres du, at lektionsplanen ikke glemmes til teori- eller køreprøven, så længe du eller din kørelærer har en smartphone/tablet på jer.

Kalender og notifikationer

Et digitalt system vil som oftest have en digital kalender og tilknyttede notifikationer. Med disse kan du hurtigt og nemt booke tider med din kørelærer. Systemet kan derudover give vigtige påmindelser om køretimer, og om du er ved at bryde en af de mange regler i lektionsplanen.

3. HVAD KOSTER ET KØREKORT?

Dan et klart overblik over, hvad du får med i prisen.

 • Er alle de obligatoriske lektioner inkluderet? Se længere nede på listen, for hvad der er obligatorisk.
 • Hvad tager køreskolen for ekstra lektioner? Hvis det ikke er gjort tydeligt, så spørg ind til det (måske får du brug for flere kørelektioner end de obligatoriske, før du er klar til køreprøven – det er tilfældet for de fleste.)
 • Er teoriprøven og den praktiske køreprøve inkluderet i prisen, eller skal det betales ved siden af?
 • Er førstehjælpskursus inkluderet eller skal det betales ved siden af?
 • Er prisen for kørsel på manøvrebane og køreteknisk anlæg inkluderet?

Vær generelt opmærksom på hvad der tilbydes i lovpakken, og dan dig et godt overblik over de poster, du ved der skal betales undervejs.
Husk at pris og kvalitet ofte hænger sammen!

Pas derudover på med at betale forud for hele køreuddannelsen. Der kan ske meget undervejs, og hvis du bliver utilfreds med forløbet, er det surt allerede at have betalt fuld pris.

Hvis du betaler for hele køreuddannelsen ved start, så sørg for at få en kvittering. Få derudover på skrift, hvad der sker, hvis du eller køreskolen afbryder forløbet.

4. HVAD INDEHOLDER KØREUNDERVISNINGEN?

Din køreundervisning er struktureret ud fra en såkaldt lektionsplan. Denne lektionsplan følger dig hele forløbet, og er enormt vigtig for din kørekort uddannelse.

Det tager som regel 3-5 måneder at gennemføre en køreuddannelse, og lektionsplanen følger dig fra start til slut. Vær derfor opmærksom på de forskellige typer lektionsplaner.

På en køreskole med en fysisk lektionsplan i papirform, får du:

 • En lektionsplan til dig, så du kan følge med i, at du får dine teori- og kørelektioner i den rigtige rækkefølge. Du kan også følge med i, hvor langt du er kommet.
 • Den anden lektionsplan opbevares på køreskolen, og du og din kørelærer skal underskrive den umiddelbart efter hver lektion og notere, hvor lang tid lektionen har varet. Lektionsplanen med Jeres underskrifter fungerer som et bevis på den undervisning, du får.

På en køreskole med digital lektionsplan, får du:

 • Én digital lektionsplan, som både du og din kørelærer bruger. Den underskrevne, og gældende lektionsplan vil ikke være låst væk på skolen, men tilgængelig til hver en tid for både elev og kørelærer.

Brug lektionsplanen til at sikre, at du får den undervisning, loven kræver. Og kontroller, at du har modtaget den undervisning, du skriver under på.

Din køreuddannelse skal som minimum bestå af følgende:

Teoriundervisning


Teoriundervisningen består af 29 lektioner på 45 minutter hver. De fleste køreskoler underviser 2-4 teorilektioner pr. undervisningsgang.

Selvstudium: Hvis du er fraværende fra køreundervisningen i højst 4 teorilektioner, kan du på særlige vilkår indhente det forsømte ved selv at gennemgå de manglende teoretiske emner. 

Manøvrebane


Består af 4 lektioner på manøvrebane, som er en lukket øvelsesplads. Det er lovpligtigt og dit ansvar, at du har gennemført de 4 lektioner, før du kommer ud at køre i trafikken. Hvis det ikke bliver overholdt, kan du få en bøde, når politiet kontrollerer din lektionsplan inden køreprøven.

Kørsel på vej


Køreuddannelsen består af 16 lektioner i manøvrer på vej. Disse er de lovpligtige køretimer, som oftest bliver fulgt op på af ekstra lektioner.

Førstehjælpskursus


Kurset i færdselsrelateret førstehjælp varer 8 timer: 4 timers undervisning om basal genoplivning og 4 timer om færdselsrelateret førstehjælp. Formålet med kurset er at gøre dig i stand til at yde førstehjælp, hvis der sker en trafikulykke.

Køreteknisk anlæg


Består af 4 lektioner på køreteknisk anlæg. Du kan tidligst komme på køreteknisk anlæg, når du har gennemført alle 29 teorilektioner og haft de obligatoriske 16 lektioner på vej. Det er dog en mulighed, at gemme de to sidste obligatoriske kørelektioner, f.eks. til en evaluerende køreprøve eller til repetition efter behov.

På køreteknisk anlæg skal medbringes lektionsplan (kørelærerens eksemplar i udfyldt stand hvis på papirform, eller på smartphone eller tablet hvis digital) og en udfyldt ansøgning om kørekort. Du bør også medbringe billed-id.

Teoriprøve


Til din teoriprøve bliver du testet i din viden om trafik og kørsel. Du skal svare på spørgsmål til 25 billeder. Prøven varer normalt ca. en halv time, og du må ikke medbringe hjælpemidler. Teoriprøven foregår hos politiet.

Køreprøve (praktisk prøve)


Til din køreprøve (den praktiske prøve) skal du vise, at du har lært at køre bil på en sikker måde, og at du kender reglerne i trafikken. Du bliver  testet både i dine færdigheder og din adfærd. Du skal køre mindst 25 minutter i trafikken. Ud over selve kørselstiden, bliver du testet i din viden om bilens udstyr. Køreprøven slutter med en evaluering.

Køreprøven kan forlænges eller afbrydes, hvis din viden eller dine kørefærdigheder er utilstrækkelige. Svarer du f.eks. forkert på de tekniske spørgsmål om bilens udstyr, kan den sagkyndige (censor) beslutte, at du ikke har bestået prøven. Det samme gælder, hvis den sagkyndige undervejs vurderer, at du ikke kører godt nok.

Hvor lang tid tager det at tage kørekort?

De fleste bruger 3-5 måneder på at tage deres kørekort. Det er dog forskelligt, hvordan køreskolerne planlægger lektionerne, samt hvor hurtigt man lærer, og antal ekstra lektioner man har brug for. Du kan også opleve ventetid på teori- og køreprøven (den praktiske prøve).

5.    HVAD SKAL DU HAVE TJEK PÅ?

Inden du skal tage kørekort, er der en række praktiske ting du skal have styr på. Blandt disse er en lægeerklæring fra din læge, en kopi af dit sygesikringskort og en udfyldt ansøgningsblanket (p23). Alle disse genstande skal videreleveres til din køreskole eller kørelærer.

Alt afhænging af om du har en digital eller fysisk lektionsplan, skal du holde øje med følgende ting:

 • Hvis du tager kørekort på en skole med en fysisk lektionsplan, får du udleveret to eksemplarer af lektionsplanen, når du begynder på din køreuddannelse. Den ene er til dig, så du kan følge med i forløbet. Den anden opbevares på køreskolen, hvor du og din kørelærer skal underskrive den efter hver teorilektion og hver køretime. Den udfyldte lektionsplan skal medbringes hver gang du skal til prøve, ellers må du ikke komme op til prøven.
 • Medbring din fysiske lektionsplan, eller din digitale lektionsplan på din smartphone/tablet, til alle lektioner. Kontroller at dine teori- og kørelektioner sker i samme rækkefølge som i din lektionsplan.
 • Inden du kan komme til teoriprøve, skal du have kørt mindst 14 lektioner. For at blive indstillet til den praktiske prøve (køreprøve), skal du have kørt mindst 16 lektioner. Hver lektion skal være underskrevet rigtigt i lektionsplanen.
 • For at sikre at du lærer det nødvendige, er det vigtigt at du gennemfører lektionerne korrekt. Hvis du har kørt i 10 minutter på motorvejen, og din kørerlærer vurderer at det er fint, og vil køre væk fra motorvejen, skal du kræve at gennemføre lektionen på motorvejen.
 • Ved ukorrekte informationer i lektionsplanen, risikerer du at blive afvist til prøven, eller at få en bøde, når politiet skal kontrollere lektionsplanen inden køreprøven.

Undervisningen opfylder kravene når:

 • Din undervisning følger din lektionsplan.
 • Teoriundervisningen hovedsageligt er taget som klasseundervisning, og ikke it-undervisning.
 • Teoriundervisningen foregår med andre, der er lige så langt i forløbet som du er.
 • Undervisningen er baseret på billeder/illustrationer mv., så du trænes i at vurdere trafikken.
 • Dine første kørelektioner foregår på lukket bane (manøvrebane), hvor du kører alene i bilen.
 • Køreundervisningen omfatter kørsel i og uden for by, på motorvej, motortrafikvej og mørkekørsel. Din mørkekørsel må tidligst ske en time efter solnedgang og en time før solopgang.

Hvis din køreskole ikke opfylder kravene, kan du klage.

Hvis du gerne vil klage, så start med at skrive til din kørelærer eller køreskole, og beskriv årsagen til din klage.
Hvis det ikke hjælper, kan du kontakte Ankenævnet for Køreundervisning.

Hvis du vil klage over din teoriprøve eller selve køreprøven, så tag kontakt til den lokale politikreds, hvor du tog prøven.

Følgende skal du medbringe til teori- og køreprøve (praktisk prøve):

 • Udfyldt og godkendt ansøgning om kørekort med foto og lægeunderskrift på bagsiden.
 • Lektionsplan. Hvis den ikke er udfyldt korrekt, kan du blive afvist eller få en bøde.
 • Gyldig legitimation: Pas eller fødsels-/dåbs-/navneattest og billedlegitimation. Hvis dit personnummer ikke fremgår af attesten, skal du medbringe et offentligt dokument med dit personnummer. Alternativt kan du medbringe tidligere udstedte kørekort.

6.    OVERVEJER DU AT HOLDE PAUSE?

Hvis du vælger at holde pause, er der en række regler du skal være opmærksom på. Nogle elever oplever også, at udbuddet af køreprøver kan være så begrænset, at de er nødt til at vente i flere måneder, før de kan komme op.
Hvis det er tilfældet, skal du være opmærksom på følgende:

Pause og konsekvenser ved pause i køreundervisningen:

 • Afbrudt i mere end 3 mdr. Før afsnit 7 = starte forfra.
 • Afbrudt mellem 3 og 4 mdr. i afsnit 7 = starte forfra med afsnit 7.
 • Afbrudt i mere end 4 mdr. inden bestået teoriprøve = starte forfra
 • Afbrudt 3 til 5 mdr. efter bestået teoriprøve = Gennemføre 4 lektioner a 45 min i praktisk kørsel, i afsnit 7.
 • Afbrudt i 5 mdr. eller mere = starte helt forfra og ny teoriprøve.

* Afsnit7 er det sted i lektionsplanen, hvor teorilektionerne til kørsel på vejbegynder.

Mangler din hjemmeside
at blive eksponeret?

Ved at opdatere din hjemmeside i samarbejde med Drivi kan du skabe et professionelt udseende og tiltrække flere elever

Sikrer dig mod at skulle starte forfra ved et afbrudt forløb

Hold udkig efter køreskoler som bruger Drivi, så får du automatisk påmindelser, hvis du er i fare for at bryde en eller flere af reglerne. På den måde skal hverken du eller din kørelærer, bekymre jer om uhensigtsmæssige pauser.