Digital P23 ansøgningsblanket

Vi har gjort det muligt at overføre elever og læreres informationer direkte til Færdselsstyrelsens P23 blanket. Hvis du har lavet en Drivi Holdtilmeldings integration på din hjemmeside (bare rolig, vi tilbyder at gøre det for dig kvit og frit), kan eleven selv taste sine oplysninger ind og få sin P23 formular udfyldt automatisk.

Det betyder, at i stedet for at både køreskole, kørelærer og elev gentagne gange skal udfylde de samme informationer manuelt, kan alt nu overflyttes til en P23 formular med et enkelt klik!
Derfra kan du printe alle dine elevers, allerede udfyldte, P23’er ud på forhånd, så de ligger klar på skolen i samme øjeblik som de starter.
Før tog det ca. ti minutter for kørelærer og elev at udfylde hver P23. Nu kan det gøres på den tid, det tager dig at åbne din Drivi app.

SPAR TID

Når elevens informationer er tastet ind i Drivi, bliver de automatisk overflyttet til deres unikke elektroniske P23.
Både elever og kørelærere kan udfylde og underskrive i egen P23, og vende tilbage til den under hele kørekort forløbet.

P23’en kan printes og redigeres af både køreskole, kørelærer og elev.

Når en ny elev tilmelder sig din køreskole via din elektroniske holdtilmeldings formular, vil de blive bedt om at udfylde alle nødvendige informationer, som kræves i en P23 ansøgningsblanket. Derefter vil deres oplysninger blive automatisk overflyttet til en elektronisk P23.

Den automatiske udfyldning sikrer dig, at der ikke sker nogle misforståelser, og at eleven ikke skal bekymre sig om hvad de individuelle felter i P23’en betyder.

FORDELE

Spar bunker af papirarbejde væk

Hav fuldt overblik over alle tilmeldinger online.
Alle elevers P23’er er opbevaret sikkert og samlet i Drivi.

Så snart elevens og lærerens oplysninger er skrevet ind i Drivi, er du kun et klik væk fra en udfyldt P23.

Se hvordan du gør i praksis her: https://drivi.dk/support/digital-p23/

Efter P23’en er blevet udfyldt digitalt, kan den printes ud og underskrives, så den ligner præcis den P23 du arbejder med i dag. Den kan ligeledes underskrives elektronisk.