Ventetiden for kørekort ned fra 128 til 62 dage.

jan 27, 2019 | Information, Nyheder

Politiet i Holstebro har overtaget behandlingen af alle kørekort sager i landet, og har med et nyt driftsværktøj og 35 nye medarbejder fået banket sagsbehandlingstiden godt ned. Fra ca. 4 måneder til 2 måneder. Det må siges at være et flot stykke arbejde. Men 2 måneder er stadig alt for lang tid, at vente på at få lov til at gå til køreprøve.

Især hvis der er små skavanker på lægeerklæringen, kan det tage lang tid at behandle eleven, da politiet skal tage stilling til hver lille bemærkning.

Dette kan trække ventetiden ud for politiet.

Men hvordan kan man så lette politiets arbejdsopgaver?

Det kunne man bl.a. ved digitalisering. Lige nu skal køreskolerne fysisk ned på kommunen og aflevere elevens ansøgningsblanket (kendt som en P23), som skal udfyldes og underskrives i hånden af kommunen og derefter have et fysisk stempel. Derefter sendes P23’eren sammen med lægeerklæring med posten til politiet, der igen skal sidde og udfylde flere papirer i hånden. Hvis der er fejl i lægeerklæringen, skal den derudover sendes videre til en embedslæge.

Ved at digitalisere processen, vil der spares tid og penge for både køreskolerne, kommunen og politiet.

Man kan undre sig over, hvorfor dette ikke allerede er sket i et land som Danmark, som tager førstepladsen i flere digitaliserings undersøgelser.

Hvad er din mening?

I Drivi har vi taget det første skridt i kampen om at få P23’eren digitaliseret igennem hele processen. Vi er i dialog med Transport-, bygnings- og boligministeriet og Færdselsstyrelsen, der godt kan se fordelene ved det. Men vi har brug for jeres hjælp til at presse på. Prøv systemet af og tilkendegiv din mening. Så kan vi sammen få ændret branchen til det bedre!