Ny bekendtgørelse for kørekort til personbil

jun 12, 2020 | Information, Nyheder

Folketinget og Færdselsstyrelsen har revideret lovforslag og regler omhandlende undervisningsplanen til kørekort kategori B. Har du styr på, hvad den nye bekendtgørelse betyder for dig som kørelærer eller kommende billist?

Hos Drivi har vi forsøgt at sammenligne den seneste udarbejdede 2017 version – med den nye 2020 version og taget de vigtigste punkter med. Tilføjelserne kan være nemme at overse, hvis man ikke gør sig bekendt med dem fra starten.

Et stigende antal regler og love sætter yderligere pres på de nyudklækkede danske bilister. Men også de allerede etablerede bilister, skal tilføje ny viden til deres portefølje.

De nye regler omhandler b.la. sikkerhed og stabilisering, førerens ansvar omkring bilens beskaffenhed/stand, støj og forurening, El-biler, hastighed, nye venner i trafikken (Letbanen og EL-Løbehjul) og parkering.

 

Sikkerhed og stabilisering

Eleven skal beherske og kunne bedømme om færdselsforholdene i et lysregulerende kryds gør det muligt for bilisten, at nå ud inden lyset bliver grønt for den tværgående trafik.

Undgå for høj hastighed i venstresving (før var det primært højresving).

Nyere biler skal være forsynet med Elektronisk Stabilitets kontrol (ESC), som nedsætter risikoen for at vælte eller skride ud. ESC virker ved hjælp af afbremsning af et eller flere hjul.

Beskaffenhed/stand, støj og forurening

Fremover skal bilisten have viden omkring bilens motor stand og støjen fra bilen (om den er i lovlig stand). Han/hun skal selv gøre opmærksom ved pludselig opstået fejl eller mangler på bilen.

Bilisten skal kunne fuldaktivere ABS’en og besidde et indgående kendskab til den.

Ligeledes skal bilisten have kendskab til det forureningsbegrænsende udstyr der følger med de nyere biler og vide, at det virker efter hensigten.

El-bil

For at følge EU’s regler om ladestandere, bliver der fastsat krav, der skal sikre flere ladestandere i udkants Danmark. Eleven skal kende til mulighederne. Reglerne gælder kun for bygninger uden beboelse, eller beboelsesbygninger med mere end 10 parkeringspladser.

Hastighed

Allerede fra starten af året, blev hastighedsgrænsen for små vogntog (altså personbiler og varebiler op til 3.500 kg med fx campingvogn eller trailer) og for lastbiler på lande- og motortrafikvej sat op fra 70 til 80 km/t. Der kan dog fastsættes lavere hastighedsgrænser lokalt.

Nye venner i trafikken

7.21 Kørsel ved Letbane:

Letbanen er kommet til, og det giver et krav om forøget orientering. Letbanen har en særpræget udformning, der nemt stjæler udsynet for bilisten. Derfor skal bilisten under sit kørekortforløb lære om ulykker, risikoforhold og have praktisk kørsel omkring en Letbane i minimum 45 min.

Hvis man ikke er i nærheden af en Letbane, skal undervisningen klares i teorilokalet.

Alle de nye punkter i pensummet til kørelever der omhandler Letbanen, er også at finde i Drivi.
Disse inkluderer punkterne: 

7.21 Kørsel ved letbane
7.21.1 Kendskab til ulykker
7.21.2 Kendskab til risikoforhold
7.21.3 Orienteringsfærdigheder
7.21.4 Manøvre-færdigheder

4.6.2 Særlig udsatte trafikanters typiske fejl:

El-løbehjul kan ses overalt i bybilledet og selvom de unge drenge og piger ser ualmindelig smarte ud, så giver det hurtigt farlige episoder, hvis nye farer ikke kendes til og overholdes af alle parter i trafikken.

Føreren af små motoriserede køretøjers (El-løbehjul) manglende rutine, som medfører uforudsete handlinger eller risiko for pludselig væltning under den almindelige kørsel. Der er desuden en tendens til, at undervurdere de små motoriserede køretøjers hastighed, som derfor kræver en særlig opmærksomhed. Køretøjet er desuden ofte lydløst og med lavt hængende lygter, er de nemme at overse i trafikken.

Parkering

Parkering i en cykelgade, må ikke ske uden for særligt afmærkede pladser.

 

Link til den nye bekendtgørelse: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/273

Læs mere om letbanen, hvor billedet er taget fra: www.letbanen.dk/

Vi hos Drivi ønsker alle en dejlig sommer, og fortsat god sikkerhed i trafikken!

🚗 Kør forsigtigt 🚗