Kender du kravene til en digital lektionsplan?

nov 21, 2018 | Information, Nyheder

Vidste du, at kørelærere skal være opmærksomme på en række forskellige områder, når de anvender en digital lektionsplan?
Færdselsstyrelsen lovliggjorde i 2016 brugen af en digital lektionsplan, og i dette indlæg kan du læse, hvad du skal være opmærksom på.

Læs hele bekendtgørelsen her

 

Opbygning og overblik

Lektionsplanen skal leve op til kravene beskrevet i §44 og bekendtgørelsens bilag 3 om bestemmelser
for anvendelse af lektionsplaner i køreuddannelsen. Disse krav er de samme som på papirform.

Da politiet ved kontrol kan kræve at se elevens samlede lektionsplan, skal den digitale lektionsplan kunne levere en samlet oversigt over elevens forløb.

 

Underskrift

En digital lektionsplan kan underskrives ved hjælp af en digital løsning, som til enhver tid skal kunne validere kørelærerens og køreelevens identitet.

Derfor skal et personligt login genereres til hver lærer og hver elev. Af denne grund skal eleven have tilsendt et start login, som efterfølgende skal ændres til en personlig adgangskode.

Hvis kørelæreren laver en ændring i en registrering, skal ændringen godkendes af eleven.

 

Lektionsplans log

Alle kørelærerens og elevens registreringer i den digitale lektionsplan skal
lagres i en log eller lignende, der muliggør kontrol af alle foretagne registreringer i lektionsplanen.

Fra loggen skal det være muligt at fremvise alle foretagne registreringer, herunder rettelser og ændringer, i
den digitale lektionsplan i forbindelse med kontrol.

Denne log skal opbevares af kørelæreren i mindst to år efter afslutningen af køreuddannelsen. Samme krav gælder en lektionsplan i papirform.

 

Ved kontrol

Kørelæreren skal kunne forevise både lektionsplanen og den tilhørende log for kommunen, politiet eller anden kontrolmyndighed. For at den digitale lektionsplan skal kunne kontrolleres ved teori- eller praktisk prøve, skal der medbringes en enhed, som den digitale lektionsplan kan fremvises på. Det kunne være en smartphone, computer eller tablet. Hvis systemet du bruger en digital lektionsplan på tillader det, kan den digitale lektionsplan også printes ud og tages med i papirform.

 

Hvad er fordelene ved en digital lektionsplan?

Der er mange fordele ved brug af en digital lektionsplan. Det er nemmere at bevare overblik, underskrivning foregår hurtigere og lektionsplanen bliver sjældent glemt til prøve, da du altid kan tilgå den på telefonen. Disse er blot få af mange fordele, som du kan læse mere om her.

Hvis du gerne vil i gang med at bruge en digital lektionsplan med det samme, kan du helt gratis få adgang til Drivi i dag

Drivi’s eksempel på en digital lektionsplan