Færdselsstyrelsen mere digital

Færdselsstyrelsens overtagelse af polities opgaver på kørekortområdet

nov 1, 2021 | Information, Nyheder

Den 1. oktober overtog Færdselsstyrelsen politiets arbejde på kørekort området. Men hvad betyder denne overtagelse reelt set for landets kørelærere og elever?

Hvilke opgaver overtager Færdselsstyrelsen?

Nogle af medarbejderne fra politiet, der tidligere betjente opgaver inden for branchen, fortsætter som hidtil. Dog er der behov for ekstra ansættelser af civile sagkyndige, for at imødekomme efterspørgslen af køreprøver.

Disse opgaver bliver deres primære arbejds områder: 

  • Overordnet administration.
  • Afvikling af teori og køreprøver. 
  • Køreprøver til storvogn fortsætter fra skolernes lokation. 
  • Booking af køreprøver via. koreprovebookingen.dk

Fra kredse til samlet opgavevaretagelse

Der vil bl.a ske den ændring, ved Færdselsstyrelsens overtagelse, at man fremover vil operere med områder ledet af en teamleder og ikke hele kredse. 

Hvor opgaverne i dag har været opdelt efter de forskellige politikredse, vil opgaverne fremadrettet være samlet ét sted (hos Færdselsstyrelsen).

Styrelsen vil arbejde datadrevet og igennem den viden være på forkant med, hvilke områder der benytter sig af flest køreprøver/teoriprøver, og fordele opgaverne således. 

Det håber Færdselsstyrelsen vil hjælpe til, at undgå de lange køer og ventetider i fremtiden.

 

Hvilken vej sender det branchen mod?

Færdselsstyrelsen udtaler, at hele branchen gerne skal digitaliseres. Selvom det naturligvis ikke sker over en enkelt nat. 

Fokus det første stykke tid er på, at sikre normal drift over hele landet. Færdselsstyrelsen varsler dog, at der kan gå et stykke tid før ventetider bliver normaliseret og stabiliseret. Overtagelsen har dog indtil videre resulteret i en bunke nye problemer, da ventetiderne på køre- og teoriprøver til eleverne stadig er skyhøje. Til stor frustration for flere kørelærere, heriblandt Mohamad fra Odense:
https://www.bt.dk/samfund/sagkyndig-moedte-ikke-op-det-er-fandeme-ikke-sjovt

Da vi i Drivi har flere digitale løsninger klar, der kan afhjælpe sagkyndige i deres arbejde, såsom en digital P23 og digitale lektionsplaner med fuldt tilhørende interface for sagkyndige, har vi tilbudt at hjælpe med gratis adgang.

Vi afventer stadig svar fra Færdselsstyrelsen, men ønsker dem tillykke med overtagelsen af området og ser frem mod en mere digital og effektiv fremtid.

 

Se Færdselsstyrelsens egne udmeldinger vedrørende ændringerne:

https://www.fstyr.dk/da/Lister/Nyheder/Nyheder/2021/08/FS-overtager-opgaver-indenfor-koerekortomraadet

🚗 Kør forsigtigt 🚗